Możliwość komentowania Dlaczego w projektach badawczych potrzebny będzie zewnętrzny audyt została wyłączona

Dlaczego w badawczych projektach potrzebny będzie audyt zewnętrzny
Wiele firm w pewnym momencie swojego rozwoju zaczyna się decydować na jakieś projekty badawczo-rozwojowe. Niejednokrotnie finansowane są one z publicznych środków, dając tym samym dużo więcej możliwości w zakresie prowadzonych badań czy też czasu na ich przeprowadzenie. Lecz takie finansowanie, poza oczywistymi korzyściami, niesie też za sobą szereg obowiązków. Po pierwsze cały projekt musi zostać bardzo dokładnie opisany, a jego późniejsza realizacja musi przebiegać zgodnie z wcześniej przyjętym harmonogramem. Poza tym niezbędne będzie prowadzenie szczegółowej dokumentacji, przede wszystkim związanej z rozliczeniami finansowymi. A te są pilnowane mocno przez instytucje przyznające środki, aby wyeliminować sytuacje, kiedy środki są marnowane lub wręcz wyłudzane w jakiś sposób. Z takich też powodów w przypadku większych projektów badawczych jednym z wymogów dostania pieniędzy będzie audyt zewnętrzny, wykonany przez niezależną firmę. Taki audyt powinien być wykonany przed złożeniem wniosku o końcowe rozliczenie projektu, a jego głównym celem będzie zweryfikowanie wydatków poniesionych do tej pory. W czasie wykonywania audytu audytor zewnętrzny przede wszystkim sprawdzi zgodność projektu z harmonogramem i umową, skorzystać w tym celu może z dostarczonej dokumentacji lub przeprowadzić oględziny. Powinien też zrealizować dokumenty, które mu dostarczono oraz zweryfikuje celowość i prawidłowość ponoszonych kosztów. Po wykonaniu audytu zostanie raport, w którym podsumowane zostaną wszystkie sprawdzane obszary.

+Artykuł Sponsorowany+

Comments are closed.